EYS

Eczacı Yerleştirme Sistemi

Döneme Zorunlu Dosya Tipi Görüntüleme

Döneme zorunlu dosya tipi görüntüleme ekranı.

Başvurunuzun Tamamlanabilmesi İçin Yüklemeniz Gereken Evraklar

Evrak Tipi Evrak Açıklaması
T.C kimlik numarasını gösterir belge veya beyan T.C kimlik numarasını gösterir belge veya beyan
Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diploma Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diploma
Eczacılık yapmaya mani mahkumiyet bulunmadığına dair yazılı beyan Eczacılık yapmaya mani mahkumiyet bulunmadığına dair yazılı beyan (Adalet Bakanlığı sisteminden)
Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
Hizmet sürelerini gösterir Türk Eczacıları Birliği veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge Hizmet sürelerini gösterir Türk Eczacıları Birliği veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
Göz hastalıkları uzman hekim raporu Göz hastalıkları uzman hekim raporu (Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair)
Sağlık raporu Sağlık raporu (Mesleğini yapmaya engel hastalığı bulunmadığına dair)